Carl Wikströms Stiftelse

00

 

Kontakt

Per Wikström

Ordförande

Rolf Eriksson

Sekreterare

Tel. 070-664 83 65

Nils Wikström

Ord. ledamot

Vivianne Nyquist

Ord. ledamot

Gunila Lundström

Ord. ledamot

Tobias Bergström

Ord. ledamot

E-post till ovanstående personer enligt:

fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Stadgar

Allmänt om Carl Wikströms stiftelse

Foto: kanu101/Flickr (CC)

Carl Wikströms Stiftelse grundades 1986 och har sitt säte i Nordmalings kommun. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang.

Beslut om bidrag fattas i regel vid våra styrelsemöten två gånger per år, vilka normalt inträffar i april och november.

Senaste beslutsmötet ägde rum den 26 april 2017 vid Länsstyrelsen i Umeå. Till mötet hade ett antal ansökningar om bidrag inkommit.

 

Styrelsen beslutade att bevilja medel till projekten Välgörenhetskonsert i Nordmalings kyrka av Nordmalings Rotaryklubb samt musikaktiviteter i samband med Rundviksdagen av Nordmalingsbygdens Folkets hus.

 

Nästa beslutsmöte äger preliminärt rum den 14 november 2017.

För fullgörandet av bägge ändamål bör årligen lägst 80 procent av stiftelsens avkastning tas i anspråk. Högst 10 procent av avkastningen får emellertid användas till att stödja det lokala musiklivet inom Nordmalings kommun.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse om fem ledamöter jämte lika många personliga suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid av två år. Nordmalings kommunfullmäktige och stiftaren utser vardera två ledamöter jämte suppleanter medan Länsstyrelsen Västerbotten utser en ledamot jämte suppleant.

 

Styrelsens sammansättning ser ut enligt följande:

Per Wikström, Katrineholm (utsedd av stiftaren)

Nils Wikström, Stockholm (utsedd av stiftaren)

Vivianne Nyquist, Nordmaling (utsedd av Nordmalings kommun)

Gunila Lundström, Nordmaling (utsedd av Nordmalings kommun)

Tobias Bergström, Umeå (utsedd av Länsstyrelsen Västerbotten)

Eugen Wikström, Stockholm

Linus Wikström, Stockholm

Kent Fällström

Chatarina Gustafsson, Rundvik

Charlotta Wikman, Umeå

Ordinarie

Suppleant

Per Wikström är styrelseordförande. Sekreterare och kontaktperson är Rolf Eriksson, tel. 070-664 83 65. Adress till stiftelsen:

Carl Wikströms Stiftelse

Att: Rolf Eriksson

Stallgatan 32

914 33  NORDMALING

Stiftelsens tillgångar som utgörs av aktier och andra värdepapper är genom avtal placerade i Handelsbanken genom diskretionär kapitalförvaltning. Värdet på stiftelsens förmögenhet varierar mellan åren beroende på börsens utveckling men har under perioden 2005–2009 i snitt uppgått till 14,9 miljoner kr. Avkastningen har under samma period i snitt uppgått till 593 000 kr.

Webbredaktör: Tobias Bergström

©2010-2017 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)

 
 
 

Frågor?

Det går även bra att skicka en fråga till vår kontaktperson/sekreterare genom formuläret här nedanför.