Carl Wikströms Stiftelse

00

 

Kontakt

Per Wikström

Ordförande

Rolf Eriksson

Sekreterare

Tel. 070-664 83 65

Nils Wikström

Ord. ledamot

Eleanor Bodel

Ord. ledamot

Gunila Lundström

Ord. ledamot

Mats Svensson

Ord. ledamot

E-post till ovanstående personer enligt:

fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Stadgar

Allmänt om Carl Wikströms stiftelse

Foto: kanu101/Flickr (CC)

Carl Wikströms Stiftelse grundades 1986 och har sitt säte i Nordmalings kommun. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang.

Beslut om bidrag fattas i regel vid våra styrelsemöten två gånger per år, vilka normalt inträffar i april och november.

Senaste beslutsmötet ägde rum den 12 april 2016 vid Länsstyrelsen i Umeå. Till mötet hade ett antal ansökningar om bidrag inkommit.

 

Styrelsen beslutade att bevilja medel till projekten "Sångsvenska och lättläst litteratur", "Möjligheternas arena" samt ett mindre bidrag till Olofsfors Bruksmuseum.

 

Det totala bidragsbeloppet som beslutades på mötet uppgick till 240 000 kr.

Nästa beslutsmöte äger preliminärt rum vid månadsskiftet oktober/november.

För fullgörandet av bägge ändamål bör årligen lägst 80 procent av stiftelsens avkastning tas i anspråk. Högst 10 procent av avkastningen får emellertid användas till att stödja det lokala musiklivet inom Nordmalings kommun.

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse om fem ledamöter jämte lika många personliga suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs för en tid av två år. Nordmalings kommunfullmäktige och stiftaren utser vardera två ledamöter jämte suppleanter medan Länsstyrelsen Västerbotten utser en ledamot jämte suppleant.

 

Styrelsens sammansättning ser ut enligt följande:

Per Wikström, Katrineholm (utsedd av stiftaren)

Nils Wikström, Stockholm (utsedd av stiftaren)

Eleonor Bodel, Nordmaling (utsedd av Nordmalings kommun)

Gunila Lundström, Nordmaling (utsedd av Nordmalings kommun)

Mats Svensson, Umeå (utsedd av Länsstyrelsen Västerbotten)

Eugen Wikström, Stockholm

Linus Wikström, Stockholm

Vivianne Nyqvist, Lögdeå

Chatarina Gustafsson, Rundvik

Agneta Sörman, Granö

Ordinarie

Suppleant

Per Wikström är styrelseordförande. Sekreterare och kontaktperson är Rolf Eriksson, tel. 070-664 83 65. Adress till stiftelsen:

Carl Wikströms Stiftelse

Att: Rolf Eriksson

Stallgatan 32

914 33  NORDMALING

Stiftelsens tillgångar som utgörs av aktier och andra värdepapper är genom avtal placerade i Handelsbanken genom diskretionär kapitalförvaltning. Värdet på stiftelsens förmögenhet varierar mellan åren beroende på börsens utveckling men har under perioden 2005–2009 i snitt uppgått till 14,9 miljoner kr. Avkastningen har under samma period i snitt uppgått till 593 000 kr.

Webbredaktör: Mats Svensson

 
 
 

Frågor?

Det går även bra att skicka en fråga till vår kontaktperson/sekreterare genom formuläret här nedanför.

©2010-2016 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)