Carl Wikströms Stiftelse

00

 

Kontakt

Per Wikström

Ordförande

Rolf Eriksson

Sekreterare

Tel. 070-664 83 65

Nils Wikström

Ord. ledamot

Vivianne Nyquist

Ord. ledamot

Gunila Lundström

Ord. ledamot

Tobias Bergström

Ord. ledamot

E-post till ovanstående personer enligt:

fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Stadgar

Exempel på beviljade projekt

Nordic Baroque Music Festival

Tack vare Carl Wikströms stiftelse kunde Nordmaling anordna dessa festivaler vid 9 tillfällen under åren 1987-2003. Förutom vår stiftelse bidrog även kommunen, församlingen och EU:s regionala utvecklingsfond med finansiering. I dessa konserter har världsstjärnor deltagit och man har kunnat kombinera konserter med mästarklasser. Tönu och Gertrud Puu var konstnärliga ledare alla år, förutom det sista, då Robert King hade övertagit den uppgiften.

Stiftelsen Navet

Navet har som ändamål att främja nyföretagande och stimulera sysselsättningen i Nordmalings kommun. De förmedlar kontakter mellan blivande näringsidkare och myndigheter, institutioner samt redan etablerade näringsidkare. De verkar också aktivt för att få till stånd samarbete och utbyte av erfarenheter, idéer, service och tjänster mellan olika näringsverksamheter. Navet har vid flera tillfällen fått bidrag från vår stiftelse för att kunna fortsätta att utveckla näringslivet i Nordmaling.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Ett företag tillverkar raffinerad linolja för produktion av linoljeimpregnerat trä, vilket kan bli ett miljövänligt ersättningsmaterial för tryckimpregnerat trä. De producerade materialen har studerats i ett stort forskningsprojekt vid SLU. SLU ville gå vidare med studierna och fastställa exakt vilka möjligheter som finns att impregnera andra träbaserade material. Provimpregnering av skivor från Masonite har gjorts och de inledande försöken visade att skivorna bland annat fått förbättrad vädertålighet. Kanske kan metoden även godkännas som takmaterial? SLU/Enheten för Skoglig Fältforskning har sökt och erhållit bidrag från Carl Wikströms stiftelse för att gå vidare med detta projekt.

Kommunala musikskolan

Carl Wikströms stiftelse vill uppmuntra ungdomars intresse för musik. Musikskolan har därför vid flera tillfällen fått bidrag för inköp av musikinstrument.

Olofsfors Bruk

Olofsfors Bruk har utvecklats till ett stort turistmål under åren. I gammal bruksmiljö spelade SVT in ett Luciafirande i Masugnen - något som gjorde Olofsfors känd i hela Sverige. Då man velat fortsätta med Luciafirandet i den kalla Masugnen har vår stiftelse stöttat detta arrangemang vid flera tillfällen.

Folkform

Folkform består av en designduo inom facket Industridesign. Man vill skapa nya uttryck genom att kombinera oväntade material. Det handlar om att utveckla den svenska Träfiberskivan. Folkform sökte och beviljades bidrag för att kunna utveckla en ny möbelkollektion med växtdelar, som pressats ner i trämassan och gett materialet ett helt nytt uttryck.

Umeå Universitet

I syfte att dels utveckla ny kunskap om, och ökad förädling av, skivmaterial och sågade trävaror, dels utveckla ny teknik för dessa tillämpningar i flervåningsbyggnader samt i slutändan att utveckla billigare och mer konkurrenskraftiga träbyggnader så beviljades Umeå Universitet medel från vår stiftelse till ett projekt med namnet "dimensionering för skivverkan i flervåningsbyggnader i trä". Övergripande omfattade projektet följande delar:

  • Studera samverkan i och optimering av sammansatta skivkonstruktioner för horisontalstabilisering av flervåningshus, speciellt i interaktion med hela stomsystemet
  • Utveckla plastiska dimensioneringsmetoder samt beräkningshjälpmedel och konstruktionsanvisningar för träbaserade skivkonstruktioner

Andra beviljade projekt

När det gäller projekt för utveckling av näringslivet har till exempel även följande organisationer beviljats medel från vår stiftelse:

Organisation

Uminova Center

Konsthögskolan Umeå

Olofsfors Intresseförening

Luleå tekniska högskola

Umeå Universitet Ekonomi

Umeå Universitet Trätek

Umeå Universitet Unikum

Projekt Virvelteknik

Projekt        

Liten monumentskola

Förstudie Uppfinnarskola

Forskning, produktutveckling

Bildande av handelshögskola

Kartläggning av skivegenskap

Projekt Ingenjörscentrum

Belopp

100 000 kr

40 000 kr

10 000 kr

185 000 kr

200 000 kr

50 000 kr

150 000 kr

Webbredaktör: Tobias Bergström

©2010-2017 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)