Carl Wikströms Stiftelse

00

 

Kontakt

Per Wikström

Ordförande

Rolf Eriksson

Sekreterare

Tel. 070-664 83 65

Nils Wikström

Ord. ledamot

Vivianne Nyquist

Ord. ledamot

Gunila Lundström

Ord. ledamot

Tobias Bergström

Ord. ledamot

E-post till ovanstående personer enligt:

fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

Stadgar

Ansökan om bidrag från stiftelsen

Du kan ansöka om bidrag från stiftelsen genom att presentera din projektidé för vår styrelse. Här är lite fakta som du bör känna till innan du skickar in ansökan:

Vem kan söka?

Du representerar en organisation vars firmatecknare gett dig tillåtelse att ansöka om ekonomiskt bidrag för aktuellt projekt. Eftersom vår stiftelse är allmännyttig får våra bidrag inte ensidigt gynna ett utpekat företag eller en enstaka bransch.

Till vad?

Vårt huvudändåmål är att stödja sådan vetenskaplig forskning och undervisning som främjar den sysselsättningsskapande delen av landets näringsliv. Stiftelsen ska även verka för ett berikande av musiklivet inom Nordmalings kommun genom att ekonomiskt stödja musikundervisning och olika musikaliska arrangemang. Under fliken "Beviljade projekt" finns exempel på projekt som vi stöttat tidigare och som kan fungera som vägledning.

Hur mycket?

Stiftelsens förmögenhet är i huvudsak placerade i aktier och räntebärande papper och obligationer vars årliga utdelningar ligger till grund för hur mycket som kan delas ut i form av bidrag. Det finns därför inget högsta eller lägsta belopp för hur mycket som kan sökas/beviljas. Som riktmärke kan nämnas att stiftelsen beviljat bidrag till mer än 200 bidragstagare allt sedan 1986, och där det vanligaste beviljade beloppet är 35 000 kr (medianvärde). Det lägsta respektive högsta beviljade beloppet är 625 kr respektive 400 000 kr.

Ansökan

Beslut om bidrag fattas i regel vid våra styrelsemöten två gånger per år, vilka normalt inträffar i april och november.

Senaste beslutsmötet ägde rum den 26 april 2017 vid Länsstyrelsen i Umeå. Till mötet hade ett antal ansökningar om bidrag inkommit.

 

Styrelsen beslutade att bevilja medel till projekten Välgörenhetskonsert i Nordmalings kyrka av Nordmalings Rotaryklubb samt musikaktiviteter i samband med Rundviksdagen av Nordmalingsbygdens Folkets hus.

Nästa beslutsmöte sker preliminärt den 14 november 2017. Ansökningar om anslag från stiftelsen till beslut på det mötet ska ha skickats in i god tid innan, dock senast den 31 oktober 2017.

Använd vår ansökningsblankett genom att klicka på nedanstående knapp eller länk.

Ansökan skickas sedan antingen via mail till:

Rolf Eriksson, E-post enligt fornamn@carlwikstromsstiftelse.se

eller via ordinarie postgång till:

 
 
 

Frågor?

Det går även bra att skicka frågor till vår kontaktperson/sekreterare genom formuläret här nedanför.

Carl Wikströms Stiftelse

Att: Rolf Eriksson

Stallgatan 32

914 33  NORDMALING

Vid frågor om ansökan, kontakta Rolf Eriksson, tel. 0930-108 25.

Webbredaktör: Tobias Bergström

©2010-2017 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)