Carl Wikströms Stiftelse

Att: Rolf Eriksson

Stallgatan 32

914 33  NORDMALING

Stiftelsens tillgångar som utgörs av aktier och andra värdepapper är genom avtal placerade i Handelsbanken genom diskretionär kapitalförvaltning. Värdet på stiftelsens förmögenhet varierar mellan åren beroende på börsens utveckling men har under perioden 2005–2009 i snitt uppgått till 14,9 miljoner kr. Avkastningen har under samma period i snitt uppgått till 593 000 kr.

Webbredaktör: Rolf Eriksson

©2010-2021 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)