S
tudera samverkan i och optimering av sammansatta skivkonstruktioner för horisontalstabilisering av flervåningshus, speciellt i interaktion med hela stomsystemet


Utveckla plastiska dimensioneringsmetoder samt beräkningshjälpmedel och konstruktionsanvisningar för träbaserade skivkonstruktioner

Andra beviljade projekt

När det gäller projekt för utveckling av näringslivet har till exempel även följande organisationer beviljats medel från vår stiftelse:

Organisation

Uminova Center

Konsthögskolan Umeå

Olofsfors Intresseförening

Luleå tekniska högskola

Umeå Universitet Ekonomi

Umeå Universitet Trätek

Umeå Universitet Unikum

Projekt Virvelteknik

Projekt        

Liten monumentskola

Förstudie Uppfinnarskola

Forskning, produktutveckling

Bildande av handelshögskola

Kartläggning av skivegenskap

Projekt Ingenjörscentrum

Belopp

100 000 kr

40 000 kr

10 000 kr

185 000 kr

200 000 kr

50 000 kr

150 000 kr

Webbredaktör: Tobias Bergström

©2010-2017 carlwikstromsstiftelse.se

(Org.nr. 894001-7018)